Medicina estetika d.o.o.
Trg hrvatskih branitelja 14
44000 Sisak

Tel: 044 540 221
Tel: 091 1534 804

Medicina estetika d.o.o. | Trg hrvatskih branitelja 14 | 44000 Sisak | MB 2919362 | MBS 080810018 | OIB 47668762596 | Trgovački sud u Zagrebu Tt-12/15422-2 | Članovi društva/osnivači: Natalija Pavlović | Članovi uprave/likvidatori: Natalija Pavlović | Temeljni kapital: 20.000,00 kn u cijelosti | Žiro-račun: 2340009-1110542978 kod Privredna banka Zagreb d.d.